Alla priser är per kilo (inkl. moms) där inget annat anges


KÖP AV HEL GRIS:

Styckad: 45 kr

Styckad, packad o märkt: 50 kr

Ostyckad: 37,50 kr

Unggris: 68 kr
Rökt/kokt: 600 kr/gris

KÖP AV HELT NÖT:

Styckat: 73 kr

Ostyckat: 64 kr

KÖP AV HELT LAMM:

Styckat, opackat: 118 kr

Styckat, packat och märkt: 128 kr

Ostyckat: 102 kr


Hyra ställningen till att helgrilla: 500 kr