Alla priser är per kilo (inkl. moms) där inget annat anges


KÖP AV HEL GRIS:

Enbart styckad: 45 kr/kg


Styckad, packad o märkt: 50 kr/kg


Ostyckad: 37,50 kr/kg

Unggris: 69 kr

Rökt/kokt: 600 kr/gris

KÖP AV HELT NÖT:

Enbart styckad: 73 kr/kg


Styckad, packad, märkt: 75 kr/kg


Ostyckat: 66 kr/kgKÖP AV HELT LAMM:

Enbart styckad: 122 kr


Styckat, packat och märkt: 132 kr


Ostyckat: 102 kr


Hyra ställningen till att helgrilla: 500 kr